spacer.png, 0 kB
Anasayfa arrow Disiplin Kurulu

Şifremi unuttum !
AAFH (MUFTAD) PDF Yazdır E-Posta
       

 

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden yüksek tahsil yapmış, uluslararası bir kongre veya konferansa muhasebe ve işletme finansı ile ilgili bildiri sunmuş olan gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelik formunu indirmek için tıklayınız

 

Tüzük (Derneğin Amaçları)

     

 

Derneğin Amacı

Dernek, muhasebe ve işletme finansı tarihi biliminin gelişmesine, bu konularda bilimsel araştırma ve çalışmaların özendirilmesine, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine, ulusal ve uluslararası düzeyde bu bilim dalının yaygınlaşmasına katkıda bulunmakamacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1. Muhasebe ve işletme finansı tarihinin bilimsel ve eğitsel gelişmesine katkıda bulunmak, araştırmaları yapmak, yaptırmak, yönlendirmek ve her türlü desteği sağlamaya çalışmak,
  2. Kitap, dergi, broşür, bülten vb. yayınlar yapmak,
  3. Gerektiğinde tek başına ya da kamu, özel kesim kuruluşları ya da benzer amaçlı dernek ve vakıflarla işbirliği yaparak, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, panel, sempozyum, açık oturum gibi toplantılar yapmak, yarışmalar düzenlemek, jüriler oluşturarak ödüller vermek,
  4. Muhasebe ve işletme finansı tarihi ile meşgul olanlar arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak amacı ile balo, kokteyl vb. gibi toplantılar düzenlemek,
  5. Yurt dışında derneğin amaçlarına uygun faaliyet gösteren kuruluşlar ile birlikte faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurt dışında oluşturulmuş üst kuruluşlara katılmak,
  6. Muhasebe ve işletme finansı tarihi ağırlıklı olmak üzere, muhasebe, işletme finansı, işletme ve iktisat bilimleri ile ilgili yayınları kapsayan kütüphane oluşturmak ve araştırma yapacakların bu kütüphaneden yararlanmalarını sağlamak
  7. Muhasebe ve işletme finansı tarihi ile ilgili derslerin yüksek öğretimde lisans ve lisans üstü ders programlarına konulması için gerekli girişimlerde bulunmak,
  8. Muhasebe ve işletme finansı tarihi ve bu bilim dalı ile ilişkili bilimlerin gelişmesini sağlamak üzere, kurs, seminer vb. toplantılar düzenlemek, meslek kuruluşları ile işbirliği yapmak, mesleki araştırma ve yayınlarda bulunmak, görüş bildirmek,
  9. Amaçların gerçekleştirilmesi için bağış ve yardımları kabul etmek, taşınmaz mal almak, devretmek, kiralamak.

 

 
Sonraki >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
  spacer.png, 0 kB